CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Mỗi khách hàng, khi mua hàng tại shop.ueh.edu.vn được sử dụng tài khoản UEH của người học hoặc viên chức để đăng nhập thông tin và cập nhật những dữ liệu liên quan khác. Trường hợp cựu sinh viên/đối tác không có tài khoản có thể đăng ký 01 tài khoản tương đương với 01 số điện thoại và email định danh.

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP

Truy cập dễ dàng với UEHers: Do đã có thông tin mà UEH đang quản lý và không cần cập nhật thêm quá nhiều thông tin khi đăng ký mua hàng.

Đơn hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng.

Duy trì tài khoản: để tạo và duy trình tài khoản cá nhân với UEH Community Shop, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản cá nhân.

Dịch vụ Chăm sóc khách hàng: để tiếp nhận các phản hồi, yêu cầu, khiếu nại.

Cá nhân hóa: có cái nhìn hoàn chỉnh về người tiêu dùng và từ đó giúp UEH Community Shop phục vụ tốt hơn:

 • Để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng trên trang mua sắm thương mại điện tử shop.ueh.edu.vn.
 • Để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh cho phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới.
 • Theo dõi được lịch sử giao dịch của tài khoản.

An ninh: nhằm ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng hoặc các hoạt động giả mạo, đặt hàng ảo.

Khuyến mãi: Xây dựng những chính sách khuyến mãi tùy theo đối tượng người dùng.

2. PHẠM VI THU THẬP

UEH Community Shop thu thập thông tin khách hàng khi:

 • Khách hàng giao dịch trực tiếp với UEH Community Shop.
 • Thông tin cá nhân của các bạn cung cấp chủ yếu trên trang thương mại điện tử của shop.ueh.edu.vn.

Thông tin bao gồm: Email, mật khẩu, Họ và tên; Giới tính, Ngày sinh; Địa chỉ; Số điện thoại; Đồng ý nhận thông tin liên quan về sản phẩm hoặc chính sách mới qua email.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ

 • Thông tin khách hàng được lưu trữ cho đến khi nhận được yêu cầu huỷ bỏ của khách hàng, hoặc khách hàng tự đăng nhập để huỷ bỏ.
 • Mọi thông tin của khách hàng đều được lưu trữ trên cloud tại ueh.edu.vn.

4. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA

UEH Community Shop cam kết không cung cấp thông tin khách hàng với bất kì bên thứ ba nào, trừ những trường hợp sau:

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho UEH Community Shop liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
 • UEH Community Shop có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến trang thương mại điện tử. Khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. UEH Community Shop yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: UEH Community Shop có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu, tuân thủ các quy trình pháp lý.

5. AN TOÀN DỮ LIỆU

UEH Shop luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, UEH Community Shop đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

 • Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: UEH Community Shop lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. UEH Community Shop tuân theo các quy định của pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, UEH Community Shop sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.

6. QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho UEH Community Shop và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.
 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu UEH Community Shop thực hiện việc này.

7. YÊU CẦU XÓA BỎ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Khách hàng có quyền yêu cầu xóa bỏ hoàn toàn các thông tin cá nhân lưu trữ trên hệ thống của UEH Community Shop bất cứ khi nào.
 • Khách hàng gửi thư điện tử về địa chỉ shop@ueh.edu.vn để yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân hoàn toàn khỏi hệ thống.

8. THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thoogn tin cá nhân của UEH Community Shop, xin vui lòng liên hệ với UEH Community Shop bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ email: shop@ueh.edu.vn