Mỗi sản phẩm mà bạn tin dùng tại UEH Community Shop, bạn đã góp phần hành động vì một nền giáo dục toàn diện, cũng chính là điểm khởi đầu của một cộng đồng văn minh và tiên phong hành động vì sự bền vững trong tương lai. Với tiêu chí hành động nhỏ mỗi ngày – tác động tích cực dài lâu, UEH Community Shop đại diện cho những giá trị mà nhà trường mong muốn truyền tải: “Unbounded creativity. Empowered futures. Holistic values.” – “Thỏa sức sáng tạo. Chủ động tương lai. Toàn diện giá trị.”