CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

UEH Community Shop có các hình thức giao hàng sau:

 

Hình thức giao hàng 

KHU VỰC

Thời gian

Trực tiếp tại các cơ sở UEH (A, B,N,V)

  • A, B, N: Quà Lưu Niệm

  • B: Sách

  • V: Sản phẩm của Dự án

Giao trong vòng 2 ngày kể từ lúc đơn hàng đã được tiếp nhận không tính T7, CN

Dịch vụ giao hàng tiêu chuẩn

  •  Nội thành TP. HCM

Giao trong vòng 2 ngày kể từ lúc đơn hàng đã được tiếp nhận không tính T7, CN

Dịch vụ giao hàng tiêu chuẩn

  • Ngoại Thành: Quận 9, quận 12, Quận Bình Tân, Thành Phố Thủ Đức

Giao sau 2-3 ngày kể từ lúc đơn hàng được tiếp nhận không tính T7, CN

Dịch vụ giao hàng tiêu chuẩn

  • Liên Tỉnh

Giao sau 3-5 ngày kể từ lúc đơn hàng được tiếp nhận không tính T7, CN